นั่งเรือหางยาวชมวิถีชีวิตริมคลอง

(Last Updated On: 23 January 2023)

เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งเรือหางยาวเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนริมคลอง หรือจะนั่งเรือเล่นชมพระอาทิตย์ตก